Input:

Oprava minulého období z důvodu nezískaného grantu

12.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dětský domov zřizovaný ÚSC zaúčtoval v letech 2007 a 2009 tři faktury za vypracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu na akce "Půdní vestavba ..." a "Přístavba soc. zařízení k tělocvičně": MD 042/D 321; MD 321/D 241; převod zdrojů k profinanc. DHM MD 916/D 901.

DD nebyl 3 roky úspěšný v získání grantu z fondu EU, proto bylo vedením rozhodnuto o zrušení akcí. Účetní zaúčtovala zmařenou investici zápisem: MD