Input:

Oprava daně srážkové a zálohové

22.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak proúčtovat opravu daní, když byl souběh HPP a DPP zdaňován každý zvlášť místo společně. Po dohodě s FÚ bude chybně odvedená daň převedena z účtu daně srážkové na účet daně zálohové. Jak tento případ zaúčtovat?

Odpověď:

Pokud se účtují samostatně srážková daň a zálohová daň na analytických účtech k účtu 342 – Ostatní přímé daně, pak se chyba v odvodu daně přeúčtuje mezi analytickými účty k účtu 342. Jedině kdyby chyba byla ve výpočtu daně, pak by se to