Input:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

25.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Střední škola (partner) uzavřela 5. 10. 2009 s univerzitou (příjemce) Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva upravuje právní postavení příjemce a jeho partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti i úpravu jejich vzájemných práv a povinností při