Input:

Omezení příspěvků z FKSP

3.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízena obcí. Můžeme si ve vnitřní směrnici stanovit, že z FKSP budeme zaměstnancům poskytovat pouze příspěvek na stravování, sociální výpomoci, věcné a peněžní dary a odměny a že do rozpočtu FKSP nebude zahrnut příspěvek na kulturu, tělovýchovu, sport a rekreaci?

Odpověď:

Fond kulturních a sociálních potřeb lze užívat jen v souladu s vyhláškou k tomuto fondu. Konkrétní použití je pak na rozhodnutí účetní jednotky, pokud nemáte