Input:

Odvod za neplnění povinného podílu

29.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat, na jaký účet a jakou položku rozpočtové skladby patří odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že je to povinný odvod vyplývající z obecně platného právního předpisu, jedná se o daňově relevantní náklad v oblasti ostatních provozních nákladů, zaúčtujete tedy na zvolený analytický účet účtu 549 – ostatní náklady činnosti. Položka rozpočtu je to 5195.