Input:

Odvod z rezervního fondu

7.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Je možné, aby nám zřizovatel nařídil odvod i z rezervního fondu a fondu odměn nebo může pouze z fondu investičního?

Odpověď:

Zřizovatel může své příspěvkové organizaci uložit odvod do svého rozpočtu podle § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. jestliže

  • její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu
  • její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí