Input:

Odpisy majetku, zařazení do odpisových skupin, výše odpisů

22.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak se od 1. 1. 2012 účtují odpisy majetku, zařazení pořízeného majetku do odpisových skupin, výše ročních odpisů?

Odpověď:

Jedině zřizovatel, který dosud neodpisoval dlouhodobý majetek, bude postupovat podle ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a platí pro něj zjednodušený způsob odpisování. Tam jsou vymezeny i odpisové skupiny se stanovenou dobou odpisování a do odpisových skupin se zařadí jednotlivé složky majetku podle