Input:

Odpisy majetku pořízeného z dotace EU

17.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Odepisuje se dlouhodobý majetek také z pořizovací ceny, která je kryta dotací EU (podpory FS), případně dotací SFŽP a investiční dotací zřizovatele?

Odpověď:

V účetní praxi se vyskytují především účetní odpisy, které jsou provozním nákladem vyjadřujícím opotřebení majetku za účetní období. Vychází se ze přepokládané doby životnosti určené buď dobou použitelnosti, anebo přepokládaným výkonem. Například odpis budovy s životností 50 let bude 2 %