Input:

Odpisy dlouhodobého majetku

29.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace a máme majetek částečně pořízený z dotace od SFŽP. Odpis se účtuje: náklady na odpis celkem - 80 : 551/082, transferový podíl - 10: 403/672, tvorba FI - 70: 401/416. Zřizovatel nám dal v příspěvku - 80 : 348/672 a nenařídil odvod odpisů ve výši transferového podílu. A teď tam chybí ještě nějaký zápis. Asi : 10 -416/-672?

Odpověď:

Vámi navržený postup účtování považuji v podstatě za správný, pouze bych jej trochu upravil:

- odpisy