Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová

Na webináři se zblízka podíváme na odpisy v účetnictví účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Chcete mít jistotu správného postupu a předejít chybám? Zeptejte se lektorky na Váš konkrétní problém.

Zveřejněno 7.5.2024

Délka videa: 02:00:39

Garance

Obsah on-line semináře

Jste účetní jednotka, která účtuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., a hledáte odpovědi na otázky týkající se odpisování dlouhodobé majetku? Trápí Vás například tato problematika:

  • Jaké jsou způsoby odpisování?
  • Na co si dát pozor při odpisování majetku, který byl pořízen z investičního transferu?
  • Jaký je význam zbytkové hodnoty majetku?

Pak právě Vám je určen tento webinář. Zkušená lektorka Vás provede právní úpravou:

  • Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a souvisejícími ustanoveními
  • Vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve které najdeme obsahové vymezení souvisejících položek
  • Českým účetním standardem č. 708, který se zabývá způsoby odpisování, postupy účtování a inventarizací

Komu je webinář určen

účetním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek 

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, Cisco Webex nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Jaroslava Svobodová

Stále se aktivně věnuje lektorské a publikační činnosti pro oblast účetnictví příspěvkových organizací, přispívá na portály Účetnictví NO profi, Vnitřní organizační předpisy pro nevýdělečné organizace, nebo do online publikace Lexikon pro vedení účetnictví příspěvkových organizací.