Input:

Odpisový plán a skutečná výše odpisů

17.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace kraje má schválen odpisový plán ve výši 400 000 Kč. Skutečná výše za rok je však 450 000 Kč, v této výši také tvoří investiční fond. Příspěvková organizace nepožádala kraj, jako zřizovatele, o schválení navýšené částky (tj. 50 000 Kč).

Podle § 28 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. se příspěvková organizace dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví