Input:

Odpisování majetku pořízeného před 1. 1. 2017

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená krajem. V souladu s novelou zákona o dani z příjmů budeme již pro rok 2017 uplatňovat daňové odpisy. Jaká sazba bude použita u majetku pořízeného před 1. 1. 2017 (např. v roce 2006)? Roční odpisová sazba dle zákona o dani z příjmů platná v prvním roce odepisování nebo roční odpisová sazba platná v dalších letech odpisování? Pro majetek pořízený v roce 2017 bude uplatněna roční odpisová sazba pro první