Input:

Odpis nevymahatelné pohledávky

25.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kdy a za jakých podmínek mohu odepsat nevymahatelnou pohledávku (kdo schvaluje odpis a jaké dokumenty jsou nutné k odpisu)v případě příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město?

Odpověď:

Odpis nevymahatelné pohledávky můžete udělat kdykoliv, když zjistíte, že je nevymahatelná, avšak vždy se souhlasem zřizovatele, neboť je to aktivum, které je zřizovatelovým majetkem. Výjimku může tvořit odpis pohledávky, která nedosahuje hodnoty stanovené vnitřním