Input:

Odměna za vedení zájmových kroužků

3.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO (ZŠ) zřízená obcí. Lze sepsat smlouvu na peněžitý dar účelově určený na odměny pedagogických pracovníku za vedení zájmových kroužků? Tento dar bych zaúčtovala do rezervního fondu a následně použila na odměny těchto pedagogů. Lze takto postupovat? Naše organizace totiž netvoří fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku.

Odpověď:

Ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen