Input:

Odkoupení předmětu leasingu po ukončení leasingové smlouvy

24.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace účtující ve zjednodušeném rozsahu. Jak zařadit do majetku a jak zaúčtovat odkoupení předmětu leasingu po ukončení leasingové smlouvy? Majetek byl odkoupen za částku 1200 Kč po ukončení tříleté leasingové smlouvy. Hranice pro DDHM máme stanoveny od 3 000 Kč do 40 000 Kč.

Odpověď:

Postupy účtování o majetku, tvorbě a použití prostředků peněžních fondů příspěvkových organizací, o transferech, účetní