Input:

Odepsaný majetek

18.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO. Do 31. 12. 2012 se měla provést kategorizace odepisovaného majetku nad 40 tis. Mělo se zvážit další využití majetku, který by byl případně v roce 2012 odepsán do nuly. Pokud by měl být využíván dále, mělo dojít ke stanovení doby dalšího užívání a k "rozvolnění" odpisů. Jakým způsobem lze napravit situaci, kdy nedošlo k výše popsanému postupu, a majetek byl v roce 2012 odepsán do nuly, ale bude dále využíván. Organizace nemá prostředky na koupi nového. Velice