Input:

Odepisování pohledávek

30.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme pohledávky na účtu 311 k 31. 12. 2012 za období roku 2007 až 2012 ve výši 26460,- Kč. (Splatnost je vždy k 31. 12.). Doposud jsme netvořili OP. Mohu doúčtovat k 30. 6. 2013 takto?

Souhrnně rok 2007 až 2009 pohl. ve výši 3000,- Kč k 30. 6. 2013 na účet 406/194 (v plné výši)? Pohledávka se jeví jako vymahatelná, tak jí nebudeme zatím odepisovat. Ale co když poplatník uhradí pohledávku např. v červenci 2013? Jakým způsobem odúčtuji OP? Je mi jasné, že na MD