Input:

Odepisování majetku - hlavní a doplňková činnost

7.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mohou PO zřízené ÚSC daňově odepisovat, když svěřený dlouhodobý majetek používají jak pro hl. činnost tak také pro doplňkovou činnost?Mohou PO zřízené ÚSC daňově odepisovat majetek pořízený jen pro doplňkovou činnost

a) z investičního fondu a plně využívaný jen pro doplňkovou činnost,

b) z výnosů doplň. činnosti?

Musí PO majetek používaný výhradně jen pro doplňkovou činnost mít v účetnictví vedený odděleně?

Odpověď:

Ad 1.
Pokud Vám zřizovatel