Input:

Odepisování DHM od roku 2013

20.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak bude vypadat odepisování DHM od 1. 1. 2013 u příspěvkové organizace, která již použije ČÚS č. 708 a má v majetku SOUBOR MOVITÝCH VĚCÍ (vybavení kuchyně, kde je součástí lednice, vařiče, stoly, apod.). Do jaké skupiny se zařadí nebo se bude muset rozdělit?

Odpověď:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č.