Input:

Oddělení jednotlivých činností v doplňkové činnosti

4.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Musí PO zřízená ÚSC vést v účetnictví náklady a výnosy zvlášť podle jednotlivých druhů činností v povolené doplňkové činnosti (dle živnostenských listů) a v hlavní činnosti dle jednotlivých druhů činností, které podléhají daní z příjmu právnických osob?V § 18 odst. 7 zákona o daní z příjmu je uvedeno, že Poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy,