Input:

Oceňování majetku reálnou hodnotou, oceňovací rozdíly

15.6.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Po reformě účetnictví a dle nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. pro ÚSC je nutno dle § 64 v okamžiku určení majetku k prodeji ocenit tento majetek reálnou hodnotou a příslušné oceňovací rozdíly zaúčtovat (účet 407). Jak postupovat u majetku, který je svěřen do užívání našim organizacím (tento majetek není veden v naší rozvaze, ale o jeho určení k prodeji rozhodujeme). Doba realizace prodeje může být i několikaletá. Prodávaný