Input:

Ocenění pozemků reálnou hodnotou

20.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Musím při prodeji pozemků schválených zastupitelstvem v r. 2007, 2008 a 2009 provádět ocenění reálnou hodnotou, když prodej na základě kupní smlouvy proběhl až v r. 2010?

Odpověď:

Podle § 79 vyhlášky č. 410/2009 Sb., majetek, o kterém obec rozhodla do konce roku 2009, že je určen k prodeji, se ocení reálnou hodnotou nejpozději k 31. 12. 2010.

Dle mého názoru lze z tohoto ustanovení dovodit, že reálnou hodnotou stačí z tohoto majetku ocenit jen