Input:

Ocenění majetku pořízeného vlastní činností

13.6.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace (škola) zřízená ÚSC. Jak ocenit majetek vlastní výroby? Konkrétně se jedná o vyrobení drobného dlouhodobého hmotného majetku (katedry do učeben). Jaké náklady započítat do ceny v případě, že na výrobu byl zakoupen materiál a katedry vyrobil školník ve své pracovní době - tuto činnost má v popisu pracovní činnosti. Žádné zvýšené náklady na plat a energii nám nevznikly.

Odpověď:

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený