Input:

Ocenění majetku k prodeji

17.6.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená ÚSC. Majetek máme svěřený. Jak správně zaúčtovat prodej majetku, který ještě není zcela odepsaný a zůstatková cena v jednom případě je vyšší než prodejní a ve druhém případě je zůstatková cena nižší než prodejní?

Odpověď:

Jestliže má PO stanoveno, že vede účetnictví v plném rozsahu, potom musí majetek určený k prodeji nejprve ocenit reálnou hodnotou. Reálná hodnota by měla být stanovena jako cena obvyklá s ohledem na užitné vlastnosti