Input:

Obrazy - umělecké dílo

17.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. V minulých letech organizace zakoupila obrazy v jednotlivé ceně do 5 tis. Kč, které byly zaúčtovány jako drobný dlouhodobý majetek a jsou nyní na účtu 028. Nyní jsme zjistili, že obrazy jsou vždy uměleckým dílem, které je vždy dlouhodobým majetkem bez ohledu na pořizovací cenu. Jakými účetními zápisy je možné provést v současnosti opravu účtování tohoto majetku?

Odpověď:

Nápravu provedete účetními zápisy v účtové třídě 0,