Input:

Obrat DPH - závodní stravování

5.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Co patří do hlídaní obratu DPH dvanácti po sobě jdoucích měsíců - 1 milion? NEJSME PLÁTCI DPH! Jedná se mi obzvlášť o úhradu za stravování u našich zaměstnanců v našem závodním stravování. Doposud vycházím ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 6 odst. 2. Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, tj. do obratu pro hlídání DPH zahrnuji pouze to, co zaměstnanec uhradí, tj. v našem případě pouze hodnotu potravin