Novela ZP: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

JUDr. Jaroslav Stránský

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinesla tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023. Účinnost většiny změn nastala k 1. říjnu 2023, dovolená u zaměstnanců pracujících na základě dohody bude spuštěna od 1. ledna 2024.

Zveřejněno 8.11.2023

Délka videa: 01:44:39

Garance

Obsah semináře:

  • Nová povinnost rozvrhovat pracovní dobu zaměstnancům pracujícím na základě dohody
  • Povinnosti související s rozvrhem: doby odpočinku, evidence pracovní doby
  • Právo na volno při překážce v práci
  • Odměňování, povinnost poskytovat zaměstnancům příplatky
  • Dovolená zaměstnanců pracujících na základě dohod
  • Dohoda o provedení práce – obsah dohody, přípustný rozsah hodin

Cílová skupina:

Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

 

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.