Input:

Nezpůsobilost neinvestičních výdajů

19.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace řízená ÚSC a čerpáme finanční prostředky na Grantový projekt z OPVK spolufinancovaného ze SR ČR a ESF. Vždy za 4 měsíce posíláme Monitorovací zprávu a přílohy. Může nám poskytovatel podpory zpětně označit neinvestiční výdaje za nezpůsobilé, přesto, že již byly schváleny na základě Žádosti o platbu a proplaceny, tzn., že byly zároveň schváleny jako způsobilé čerpání neinv. výdajů.

Odpověď:

Na financování grantu OPVK nejprve