Input:

Nevymahatelná pohledávka

29.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace, řízená ÚSC. V roce 2011 jsme pronajali místnost k podnikání a nebyla nám zaplacena faktura. Za každé čtvrtletí jsem dělala opravné položky k tomuto dluhu a účtovala jsem na účty 556//194. V červnu jsem dělala poslední opravnou položku. Jak mám dále postupovat? Dluh je postoupen přes soudní vyrovnání, advokátku pro vymáhání exekutorem. Měla bych dát celou částku na podrozvahu zápisem 911//999. Co se má stát u účtem 311, kde je