Input:

Nevyčerpaný grant k 31. 12. 2010

3.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola zřízená ÚSC. V letošním roce jsme získali z EU prostředky na Grant Comenius - Partnerství škol, který bude probíhat v letech 2010 - 2012. Vyúčtování proběhne v roce 2012. Letos jsme obdrželi 80 % z dotace. Jak účtovat příjem, čerpání a vyúčtování poskytnutého grantu v roce 2010? Co se zbytkem nevyčerpaného grantu k 31. 12. 2010 - je nutné ho převést do rezervního fondu?

Odpověď:

V dotazu neuvádíte, k jakému okamžiku a za jakých