Input:

Neuhrazená pohledávka minulého období

6.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V účetnictví zůstává neuhrazená pohledávka z roku 2007. Jak s takovou pohledávkou účetně naložit?

Odpověď:

Jestliže uplynula tříletá promlčení lhůta k pohledávce, pak může být rozhodnuto o prominutí pohledávky. K tomu by měl být zmocněn ředitel PO. Je-li pohledávka vyšší než 20 000 Kč, pak PO zřízená obcí požádá radu obce o souhlas s prominutím pohledávky, aby mohla být odepsána do nákladů na účet 557 – Odepsané pohledávky. Pokud bude pohledávka vyšší