Input:

Nejasnosti s fakturami

10.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace a od 4. 4. 2012 do 30. 4. 2013 jsme byli plátci DPH, protože jsme v hospodářské činnosti překročili daný obrat.

Výše uvedené faktury se týkají naší hlavní činnosti (muzejnictví), jde tedy o plnění, které nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti (na vstupu neuplatňujeme nárok na odpočet DPH).

Až nyní jsme při kontrole účetnictví zjistili, že nám firma vystavila dvě faktury s přenesenou daňovou povinností.

Firmu jsme žádali o