Input:

Nedobytné pohledávky

13.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jakým způsobem se účtuje o nedobytné pohledávce? Jsme zdravotnická org. a máme pohledávky za cizincem nebo za pacientem, který zemřel a nikoho nemá.

Odpověď:

Nedobytné pohledávky se zaúčtují do nákladů na účet 557 – Náklady z odepsaných pohledávek (MD 557 – D 31x). Pokud nejsou předpoklady, že by dlužník mohl dodatečně svůj závazek splnit, pak se nemusí zahrnout do knihy podrozvahových účtů na účet 911. Toto vymezení k účtu 911 je uvedeno ve vyhlášce 410/2009Sb. v §