Input:

Navýšení neinvestičního příspěvku

2.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace zřízená ÚSC má schválený neinvestiční příspěvek na daný rok zastupitelstvem obce. V průběhu roku požádá o navýšení tohoto příspěvku o 100 000 Kč. Vztahuje se na schválení tohoto příspěvku

1) § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., že poskytování dotací nad 50 000 Kč právnickým osobám působícím v oblasti mládeže... schvaluje zastupitelstvo obce?

nebo 2) tento příspěvek může schválit rada obce, protože podle § 102 odst. 2 písm a)