Input:

Návratná finanční výpomoc

13.12.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb. zřizovatel poskytnul své příspěvkové organizaci (mateřské škole)návratnou finanční výpomoc k dočasnému krytí potřeb - zádržného v rámci realizace grantového projektu. Jakým způsobem se bude o této návratné finanční výpomoci účtovat (účet 326?)?

Odpověď:

Příspěvková organizace podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k dočasnému krytí svých potřeb může získat od svého