Input:

Nárok na úhradu cestovného

1.6.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme PO zřízená krajem. Zaměstnanec odevzdal po více jak roce cestovní příkaz. Má zaměstnanec po tak dlouhé době od uskutečnění pracovní cesty nárok na úhradu vynaložených prostředků na tuto cestu?

Odpověď:

Zákoník práce v ust. § 183 stanoví zaměstnanci povinnost do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné podklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu.

Zaměstnavatel je povinen do 10