Input:

Nákup souboru počítačů - účtování

22.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme základní škola, PO, zřízená obcí. V srpnu 2010 jsme zakoupili soubor počítačů, které byly částečně hrazeny z prostředků fondu dlouhodobého majetku a částečně z investiční dotace od zřizovatele. Jak tento případ zúčtovat?

l. investiční dotace od zřizovatele - 100

2. záloha dodavateli - 554

3. použití fondu - 554

4. faktura dodavatele - doúčtování - 126

5. z vlastních prostředků - 26

6. z investiční dotace - 100

7. předání do užívání

Odpověď:

1.1