Input:

Nákup sbírkových předmětů

21.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Z čeho se hradí nákup nových sbírkových předmětů?

Dotaz:

Jsme PO zřízená KÚ Správa silnic a budeme otevírat

muzeum silnic. Z čeho budeme hradit nákup nových sbírkových předmětů (bez ohledu na cenu)?

Odpověď:

Kulturní předměty jsou předměty muzejní a galerijní hodnoty bez ohledu na pořizovací cenu a zařazují se do dlouhodobého hmotného majetku na účtu 032. Jsou to tedy investice, které se hradí z fondu reprodukce, kam může být přidělena investiční dotace od