Input:

Nákup sbírek muzejní povahy

25.8.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak účtovat nákup sbírek muzejní povahy u příspěvkové organizace?

Odpověď:

Nákup sbírkových předmětů je investice, která bude evidována na účtu 032 – Kulturní předměty, a to bez ohledu na pořizovací cenu. Jestliže na to dostane organizace účelovou dotaci, pak to bude dotace evidovaná na účtu 403. Kulturní předměty nejsou odpisovaným majetkem.

Příklad:
1. Smlouva o nákupu sbírkového předmětu v hodnotě Kč 35 000  MD 032 – D 321
2. Úhrada závazku MD 321 – D 241
3.