Input:

Nákup interaktivních učebnic - zaúčtování

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Základní škola (zřizovatel obec) nakoupila interaktivní učebnice. Pořizovací náklad je u některých 599 Kč, u některých 7 990 Kč. Jak účtovat?

Odpověď:

V případě interaktivní učebnice (IU) v ocenění do 599 Kč se jedná o zásoby. Doporučujeme účtovat způsobem „A“ v souladu s Českým účetním standardem č. 707 – Zásoby.

IU v ocenění od 3 000 do 40 000 Kč zaúčtujete jako drobný dlouhodobý majetek v souladu s ustanovením Českého účetního standardu 710 -