Input:

Nákup drobného hmotného majetku

26.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace zřízená ministerstvem školství a nenašla jsem nikde účtování nákupu drobného hmotného majetku (tedy pod hranici 40000,-Kč) z fondu reprodukce majetku. Proto se táži na účtování.

Odpověď:

Je otázkou, z jakého důvodu chcete účtovat nákup drobného majetku z fondu reprodukce? Zřizovatel vám neschválil nákup konkrétních položek nebo vám nedostačují vlastní zdroje či příspěvek zřizovatele na provoz za dané účetní období? Pokud tomu