Input:

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

5.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat na nový účet 558 - Náklady z DDM. Používá se tento účet jen u DDM, který se účtuje na 028/088 a 018/078 nebo také u DDM v operativní evidenci, který se účtuje na podrozvahové účty 901 a 902? Každý má na to jiný názor. Nevím, jak zaúčtovat DDM v operativní evidenci, jestli na 501 nebo 558.

Odpověď:

Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku zahrnuje náklady na veškerý drobný dlouhodobý majetek, a to jak hmotný, tak