Input:

Nájemce v insolvenčním řízení

31.1.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Obec pronajímá objekt firmě, která se ocitla v insolvenčním řízení. Máme pohledávku nájemného za listopad 2010 (splatná 15. 11. 2010) a prosinec (splatná 15. 12. 2010). Tyto pohledávky jsme uplatnili v insolvenčním řízení. Prosím o způsob zaúčtování k 31. 12. 2010. Máme na účtu 311.

Odpověď:

K 31. 12. 2010 ponecháte pohledávku v ocenění jmenovitou hodnotou vždy k okamžiku vzniku (k 15. 11. 2010 a k 15. 12. 2010) na účtu 311 – Odběratelé. O tom, že dlužník je