Input:

Nájem bytů a povinný obrat k registraci DPH

21.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace - škola. Zahrnuje se nájem bytů do povinného obratu k registraci DPH?

Odpověď:

Obrat podle § 6 odst. 2 zahrnuje veškeré úplaty bez daně (u školy se jedná o výnosy), včetně dotace k ceně, pokud se jedná o úplaty, které náleží osobě povinné k dani za uskutečněné dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:

  • zdanitelná plnění,
  • plnění osvobozená od daně s nárokem