Input:

Náhrady za použití vlastního PC zaměstnance

16.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace. Jedné naší zaměstnankyni pracující z domova proplácíme náhrady 100 Kč/měsíc jako kompenzaci za provoz služebního notebooku a vlastní internetové připojení. Jak tyto náhrady zaúčtovat?

Odpověď:

Přihlédneme-li k třídění výdajů dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, pak náhrady za použití vlastního nářadí a materiálu, příspěvek na ošacení, náhrady chovatelům služebních psů apod. patří pod položku 5179