Input:

Náhrada jízdních výdajů

5.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pokud zaměstnanec ztratí třeba 1 jízdenku, můžeme ji proplatit za cenu obvyklou? Musí nám zaměstnanec napsat prohlášení, že jízdenku ztratil? Pokud má schváleno jet vlakem a sám použije vlastní auto, tak proplatíme jen cenu obvyklou za vlak?

Odpověď:

Jestliže zaměstnanec nedoloží jízdní výdaje jízdenkou, může zaměstnavatel postupovat podle § 185 ZP a náhradu jízdních výdajů zaměstnanci poskytnout ve výši, kterou uzná za správnou. Protože jde o výlučnou pravomoc