Input:

Nadměrný odpočet DPH

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme plátci DPH a vznikl nám nadm. odpočet, který FÚ vrátil na náš bankovní účet. Jak nadměrný odpočet zaúčtovat? Bude vstupovat do výnosů organizace a bude podléhat dani z příjmu?

Odpověď:

Daň z přidané hodnoty se účtuje na účtu 343. Na straně MD - nárok na odpočet daně, na straně DAL- daň na výstupu. Převyšuje-li odpočet daně daň na výstupu, vznikl organizaci nadměrný odpočet odpovídající zůstatku účtu 343 na straně MD. Předpokladem souladu zůstatku účtu 343  je