Input:

Nabytí uměleckých děl - účtování

8.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak zaúčtovat nabytí uměleckých děl (obrazů) s neznámou hodnotou bezúplatným převodem od zřizovatele?

Odpověď:

"Neznámá hodnota" v tomto případě nepřipadá v úvahu. Za "normálních" okolností by se umělecká díla oceňovala tzv. reprodukční pořizovací cenou. Bezúplatný převod od zřizovatele však není "normální" okolnost. Je to dáno zněním § 25 odst. 6 zákona o účetnictví, kde je uvedeno, že v případě bezúplatného převodu mezi tzv. vybranými účetními