Input:

Musí příspěvková organizace sestavovat rozpočet?

25.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme příspěvková organizace (malý domov pro seniory) zřízená obcí. Jsme povinni podle nějakého zákona nebo vyhlášky, popř. nařízení vlády sestavovat rozpočet pro naši organizaci? Nebo zda je to jenom na dohodě se zřizovatelem?

Odpověď:

Hospodaření příspěvkových organizací upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde je stanoveno, s jakými prostředky příspěvkové organizace hospodaří. Není zde přímo