Input:

Kvalifikační zkoušky a osvobození od DPH

3.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše škola pořádá dílčí kvalifikační zkoušky na základě přiznané autorizace z Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj pro jednotlivé naše vyučující pedagogy. Tyto zkoušky si hradí samoplátci. Dotaz zní: zda je tato úhrada od samoplátce osvobozena v rámci § 57 ZDPH nebo musíme odvést z platby DPH správci daně. Popřípadě jaký je rozdíl mezi akreditací, u které je platba osvobozena od DPH a autorizací, které máme